– Vi har en unik løsning, som gir umiddelbar effekt for sykehus som tar løsningen i bruk. Allerede i første driftsperiode ved Universitetssykehuset i Stavanger var resultatene oppsiktsvekkende bra. Selv om det også var parallelle tiltak i samme periode, så ble ventetiden ved akuttmottaket redusert med 50 prosent, sier Stein Åge Davidsen.


Digitalisering
Davidsen var styreleder og en av hovedaksjonærene i IT-selskapet  F5 It da selskapet ble forespurt av Valide` (dengang Prekubator) om å bidra til en digitalisering av Universitetssykehuset i Stavanger sin  «Plan for Høy Aktivitet». Formålet var forbedring av pasientflyt, pasientsikkerhet og mer effektiv drift ved helseforetak.

Veiskille
I 2018 gikk Davidsen imidlertid ut av F5 It, som nå orienterte seg i retning bank og finans, ikke helsesektor.
– Vi splittet lag, og jeg fikk med eierskapet som F5 It hadde i Smart Crowding. Vi stod ved et veiskille, forklarer han. – Nå skulle vi tyngre inn i helsesektor. 


Internasjonalt kaliber
Selskapet ble kapitalisert opp i 2021, og Smart Crowding har flere gode investorer som kan være med på en reise nasjonalt og internasjonalt.
– Sammen med gode partnere er vi er nå klare til å ta løsningen ut i et internasjonalt marked.


– Godt konsept, gode verdier 

For Davidsen var Smart Crowding et spennende forretningscase, som treffer ham på flere områder. Selv er han ikke bare operativ som investor, men også i ledelsen av Smart Crowding.

– I tillegg til at dette er et særs spennende forretningskonsept, er det en viktig verdi i at løsningen gir et bidrag til en bedre og sikrere hverdag for helsepersonell og pasienter, understreker han.