Gjennom 40 års innsats og flere lederstillinger i helsevesenet har Erik Kreyberg Normann sett nødvendigheten av å ha en godt tenkt logistikk ved sykehusene. 

– Det er nettopp det vi ser at dette produktet og denne løsningen kan bidra til, sier han. – Det skal derfor bli spennende å se Smart Crowding ta ytterligere steg videre slik at løsningen kan hjelpe sykehus med å håndtere pasienter og sengeplasser på en enda bedre måte.

Erik Kreyberg Normann har virket både som legespesialist, helseleder,  lokalpolitiker og organisasjonsmann. Han har blant annet vært administrerende direktør for Ullevål universitetssykehus, Sykehuset Buskerud og Akershus universitetssykehus. I tillegg har han vært generalsekretær i Stiftelsen Norsk Luftambulanse. Han er i dag ansatt som fagdirektør ved Stiftelsen Diakonissesykehuset Lovisenberg, som blant annet huser Lovisenberg Diakonale Sykehus. 

– Sykehus har en enorm logistikkmessig organisering, som med manglende kontroll og oversikt vil ha kritiske konsekvenser. Med en komplett oversikt vil man derimot ha en mye bedre pasientstrøm, oversikt over ledige senger, færre pasienter som slipper å vente, færre korridorpasienter og bedre utnyttelse av sykehuskapasiteten, sier han.

Ifølge Normann fikk man ikke minst bekreftet dette under pandemien.

– Da så vi hvor avgjørende det var å ha oversikt over ledig kapasitet og sengeplasser. Hvis man ikke har fullstendig oversikt over pasienter som ikke skal på intensivavdelingen, blir det raskt overflod i systemet, slår han fast.

De ulike sykehusene har naturligvis hatt systemer, men mye god informasjon har vært forbeholdt briljante enkeltpersoner som har tatt ansvar. Med Smart Crowding mener han at informasjonen blir tilgjengelig for flere. – Dermed blir arbeidsflyten bedre, noe som gir økt trygghet både for pasienten og den ansatte, sier han og legger til: 

– Løsningen har et betydelig potensial, både nasjonalt og internasjonalt. For de problemstillingene som Smart Crowding skal løse, er universelle og gjelder over hele verden.