– Jeg omfavner SmartCrowding som verktøy for sykehusplanlegging fordi det gir oss en unik oversikt og kontroll, sier Aslaug Skauen.
Hun har prøvd og erfart løsningen over tid.

 

Skauen er rådgiver for ledelsen ved SUS i forbindelse med bemanningsplanlegging, og veileder ledere. Hun var avdelingsleder ved Akutt mottak  da hun først ble introdusert for SmartCrowding.

Måtte finne indikatorer
– Vi hadde fått flere avvik  fra fylkeslegen, og spørsmålene vi måtte stille oss selv var innlysende, forteller hun.
Hva kan vi gjøre for å forbedre legebemanningen i akuttmottaket? Hva er årsaken til at vi har det så travelt? Hvordan kan vi samarbeide bedre på tvers?

Har erfart faktisk bruk
Skauen, som har en lang og omfattende karriere fra helsesektor, har gjennom årene hatt ulike stillinger ved SUS. Hun har vært sykepleiesjef i Finnøy kommune. Ved Stavanger Universitetssykehus har hun blant annet vært intensivsykepleier, avdelingsleder ved akutt mottak/MOBA. Hun har også jobbet som sykepleier ved AMK-sentralen og akuttmottaket i flere år før hun gikk inn i ledelsen.

Skauen har også vært med på å innføre personalsystemet ved sykehuset, og ble også tildelt en rolle ved innføringen av Smart Crowding i 2013.

Et felles språk
 Å finne riktige indikatorer når avdelingene hadde sin egen rytme og struktur, bydde selvsagt på utfordringer. Da leger og sykepleiere på tvers av avdelinger fikk felles kurs, viste det seg ifølge Skauen raskt en felles forståelse – og et felles “språk”.

– Når vi snakker om nivå 0, 1, 2 og tre så vet alle hvor vi er og hva som må gjøres. Nivå 1 og 2 greier vi, nivå 3 er ugreit. Smart Crowding gjør at vi kan sette inn tiltakene i god tid tid og være proaktive fra morgenen av – i stedet for å vente til det begynner å smelle, sier hun.

– Det handler om å la pasientene vente minst mulig og oppleve kort oppholdstid, samt at vi innehar god nok kompetanse til rett tid og rett sted legger hun til.

 

– Unikt
Smart Crowding brukes ved alle kapasitet-møtene ved SUS, som er inndelt i to flytområder, et for medisinsk avdeling og et for kirurgisk avdeling.
– Tallene ligger der, og vi kan med letthet si hvilket antall pasienter som skal ut før klokken 18:00. At sykepleiere på post legger inn indikatorer, som de blir målte på, gjør at de som styrer kapasitet-møtene lett se hvor utfordringene ligger, noe som er helt unikt.